Tapimas ambasadore (-iu) – tai savo miesto atstovavimas ir parodymas, kad didžiuojiesi būdama (-as)  kupiškėne (-u) , nori skleisti gerąją žinią apie savo miestą, padėti surasti investuotojų, aktyviau įsitraukti į regiono vystymą. Kaip ambasadorė (-ius) galėsite ne tik konsultuoti, teikti idėjas savo regionui, bet taip pat burti globalių kupiškėnų bendruomenę šalyje, kurioje gyvenate, ir kitaip garsinti savo gimtąjį kraštą.

 Tapk ambasadore (-iumi)

 DĖL KUPIŠKIO RAJONO AMBASADORIAUS VARDO SUTEIKIMO

DĖL KUPIŠKIO RAJONO AMBASADORIAUS VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2022 M. BALANDŽIO 1 D. POTVARKIO NR. MV-13 ,,DĖL KUPIŠKIO RAJONO AMBASADORIAUS VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

KUPIŠKIO RAJONO AMBASADORIAUS VARDO SUTEIKIMO NUOSTATAI

Loreta Timukienė

Baigusi Kupiškyje vidurinę mokyklą Vilniaus universitete studijavo lietuvių filologiją. Po studijų sugrįžo į Kupiškį dirbti pedagoginio darbo, čia sukūrė šeimą. Nuo 2007 m. gyvena JAV, Čikagoje. Keletą metų dirbo dienraščio ,,Draugas“ redaktore, vėliau redagavo žurnalą ,,JAV Lietuvių Bendruomenės naujienos“. Keletą metų dirbo Čikagoje įsikūrusiame Lituanistikos tyrimų ir studijų centre vicepirmininke, jau keletą metų dėsto lietuvių kalbą didžiausioje užsienyje veikiančioje Maironio lituanistinėje mokykloje. Loreta aktyviai dalyvauja JAV Lietuvių bendruomenės veikloje, yra Lietuvos Respublikos Garbės konsulo Aspene, Kolorado valstijoje dr. Jono Prunskio vykdomoji padėjėja. Pastaruoju metu darbuojasi viešųjų ryšių srityje, prisideda prie įvairių projektų, keletas jų – istorijų ciklas ,,Lietuvybės genas“, Idėjų mugė, JAV lietuvių kapinių tvarkymo projektas ,,Šaknys“, lietuvių išeivijos studentų stažuočių programa, lietuvių menininkų parodų, labdaros renginių organizavimas. Rengia publikacijas JAV lietuvių ir Lietuvos spaudai, dalyvauja Čikagos lietuvių įkurto labdaros klubo ,,Alatėja” veikloje.

              Loreta sako: ,,Visus 15 metų, gyvendama JAV, dalyvauju įvairioje lietuviškoje veikloje, stengiuosi prisidėti prie lietuvybės puoselėjimo, ryšių su Lietuva stiprinimo, mūsų šalies kultūros ir kalbos populiarinimo išeivijoje. Būdama Kupiškio ambasadore, tikiuosi kaip galėdama labiau garsinti Kupiškio vardą ir dalintis savo patirtimi bei ryšiais prisidedant prie projektų, naudingų mano gimtajam miestui ir Lietuvai.“

Donatas Odinas

Lietuvos Respublikos ambasados Airijoje administratorius ir raštvedys. Atsakingas už ambasados veiklos organizavimą, informacijos sisteminimą ir analitinį vertinimą, konsulinių funkcijų vykdymą, konsulinių dokumentų, projektų  rengimą, ryšių palaikymą su lietuvių bendruomenėmis.

          Taip  pat renginių organizavimo kompanijų ,,Geriausi mūsų vakarai“ ir ,,O.D. Events“ Jungtinėje Karalystėje  savininkas. Jis – įvairiausių Lietuvos atlikėjų ir grupių pasirodymų Airijoje organizatorius. Donatas  ir privačių renginių / švenčių organizatorius, vedėjas. Donatas aktyvus kasmetinės labdaros vakarienės kartu su labdaros organizacija ,,Airijos lietuviams rūpi“ ir ,,Mamų unija“ dalyvis. Šis labdaros renginys yra skiriamas onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams Lietuvoje, o surinktos lėšos skiriamos vaikų gydymui.

        Didžiuojasi būdamas kupiškėnu ir nuoširdžiai nori prisidėti prie savo gimtojo krašto puoselėjimo. „Būdamas Kupiškio garbės ambasadoriumi Airijoje noriu garsinti savo gimtąjį kraštą  organizuojant įvairaus pobūdžio renginius. Noriu, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie mus kupiškėnus ir mūsų nuostabų kraštą Kupiškį, kurį norėtų aplankyti ir vėl sugrįžti“, – sako Donatas.

Rasa Niurkaitė

Gimė  ir augo Kupiškyje. Iš jo  2008 metais išvyko į Londoną. Mokydamasi Kupiškyje, aktyviai dalyvavo meninėje ir kultūrinėje veikloje,  konkursuose. Čia atrado teatrą,  kuris tapo pagrindine gyvenimo veikla. Rasa dirba Londone teatro režisiere ir dramaturge. 2017 metais įkūrė teatro trupę STIGMAcollective, su kuria dirba iki šiol. Rasą domina įvairios meno rūšys, o  įkvėpimo semiasi iš muzikos, dailės ir kino. Mėgsta dirbti su tarptautine komanda ir ateityje planuoja kurti ne tik Londone, bet ir platesniame pasaulyje

Sonata Knizikevičienė

Iš Kupiškio į Vilnių išvyko 2002 m. baigusi mokyklą. Vilniuje studijavo ekonomiką ir dirbo SEB banko finansinių operacijų departamente. Dalyvavo įvairiuose digitalizavimo, mokymo projektuose, kurių darbo grupes sudarydavo kolegos užsieniečiai. Gyvendama Vilniuje tapo savanore / mentore VšĮ ,,Kitas variantas“, kuriame 14–19 m. mokiniams vesdavo lyderystės ir saviraiškos mokymus. Nedidelę mokinių grupelę prieš išvykdama į užsienį turėjo ir Kupiškyje.

Norvegijos sostinėje Osle gyvena ir dirba jau 10 metų. Šiuo metu dirba statybų sektoriuje, atsakinga už darbo saugą įvairiuose projektuose.

Atvykusi į Norvegiją kelis metus savanoriavo Raudonojo Kryžiaus padalinyje ,,Stella“. Tai mokymų ir norvegiškos kultūros pažinimo centras, skirtas tik moterims. Savanorių pagalba moterys, mamos supažindinamos su norvegiška kultūra, gali mokytis norvegų kalbos, viešojo kalbėjimo, kompiuterinio raštingumo arba tiesiog būti kartu. Keletą kartų kursuose buvo apsilankiusi Norvegijos karalienė. Palaikomi ryšiai su lituanistine mokykla ,,Gintaras“.

Mindaugas
Dyra

2007 m. baigė Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnaziją. Metus tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Nuo 2008 m. gyvena Jungtinėje karalystėje, Birmingemo mieste dirba civilinės inžinerijos vyriausiuoju inžinieriumi. Yra Birmingemo lietuvių bendruomenės pirmininkas. Aktyviai organizuoja renginius ir susitikimus, skatinančius lietuvybę ir bendravimą lietuvių šeimose. Mindaugo siekinys – skleisti žinią apie Kupiškio kraštą, jo nuostabų kraštovaizdį. Jis įsitikęs, kad gimtojo krašto, savų gimties šaknų neturi pamiršti išvykę ir svetur gyvenantys kupiškėnai bei jų vaikai.

Edita
Tamošiūnaitė

Mokėsi Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje, kurią baigusi studijavo Vilniaus Tech universitete ir įgijo aplinkos inžinierės specialybę. 2011 m. mokėsi Danijos Technikos universitete Orhuso mieste. Nuo 2011 m. gyvena  Norvegijoje, dirba  socialinės rūpybos tarnyboje Vardės mieste. Edita priklauso trims savanoriškoms organizacijoms: viena iš organizacijų gina darbuotojų darbo teisę, antrojoje padeda tvarkyti organizacijos finansus, trečiojoje aktyviai dalyvauja norvegų darbo partijos veikloje. Laisvalaikiu mėgsta sportuoti, vaikščioti po kalnus, slidinėti ir daug keliauti. Edita sako: ,,Esu gimusi ir augusi Kupiškyje ir noriu garsinti šį kraštą. Manau, svarbu, kad Norvegija kuo daugiau išgirstų ne tik apie Lietuvą, bet ir apie tokį nedidelį miestą kaip Kupiškis. Dalyvaudama įvairiose labdarose bei savanoriškų organizacijų veiklose, galėsiu skleisti įvairiapusišką informaciją apie žalią ir gražų miestą Kupiškį, kartu kviesdama norvegus atvykti į jį“.