Kupiškio rajone išplėtotas smulkusis ir vidutinis verslas, vyrauja didmeninė ir mažmeninė prekyba bei variklinių transporto priemonių remontas. Kupiškis išlieka žemės ūkio kraštu, kuris yra pagrindinė regiono  verslo šaka. Čia labiausiai plėtojama augalininkystės produkcija. Dauguma ūkių atsinaujinę, dirba su šiuolaikiška technika, aktyviai dalyvauja Lietuvos kaimo plėtros priemonėse. Išvystyta miškininkystė, Kupiškio mariose – mėgėjiška žuvininkystė.

            Kupiškyje sparčiai kuriasi statybos įmonės. Statybos darbų apimtys auga sparčiausiai apskrityje.

            Gerėjant verslo aplinkai, vystant infrastruktūrą, sukuriama daugiau darbo vietų, todėl savo vietą Kupiškyje gali atrasti ir tu.

63

Statybos darbų apimčių pokytis 2013–2020 m. (proc.)

15

- tiek ūkio subjektų 2022 m. pasinaudojo Savivaldybės skiriama parama, kuri numatyta Savivaldybės įgyvendinamoje Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programoje.

439

- tiek 2022 m. Kupiškio r. buvo su verslo liudijimais dirbančių žmonių

Auganti ekonomika, gerėjančios verslo sąlygos, palanki politinė aplinka leidžia verslui drąsiau investuoti    ir plėsti savo veiklą. Absoliuti dauguma Kupiškio r. sav. veikiančių ūkio subjektų yra labai mažos įmonės (iki 9 darbuotojų), jos sudaro 75,2 proc. visų Kupiškio r. sav. veikiančių ūkio subjektų. Kupiškio rajone veikia 4 didžiausios įmonės, kurios yra įdarbinusios daugiausia darbuotojų: UAB ,,Durpeta“  – viena seniausių šiuo metu veikiančių durpių gavybos bei perdirbimo bendrovių Lietuvoje (172 darbuotojai),  UAB ,,Slavita“ – baldų pramonės įmonė, besispecializuojanti minkštų baldų rėmų gamyboje (167 darbuotojai),  UAB ,,Gilota“ – krovinių gabenimo, pervežimo autotransportu vietiniais ir tarptautiniais maršrutais įmonė  (140 darbuotojų),   UAB ,, Velseka“ – prekyba naftos produktais (118 darbuotojų).

Darbo galimybių gali pasidairyti ir „Work in Lithuania“ puslapyje. Tai vieta, kur susitinka sėkmingai šalyje veikiančios užsienio bendrovės ir potencialūs darbuotojai, dalijamasi aktualiomis naujienomis, o nusprendusieji grįžti randa ne tik darbo pasiūlymų, bet ir naudingos praktinės informacijos sklandžiam persikėlimui į Lietuvą.

Nori gauti darbo pasiūlymus atsiradus patraukliai darbo vietai Kupiškyje? Registruokis kaip Globalus Kupiškėnas ir gausi asmeninius darbo pasiūlymus. Prisijunk!

Kurk savo verslą

Kupiškio draugiška savivaldybė verslui. Todėl atsiranda vis daugiau smulkiojo verslo įmonių.

- %

Kad verslą kurti būtų lengviau: verslo skatinimo priemonės

Verslo liudijimas nuo 1 euro per metus

43 verslo liudijimų veikloms numatyta sumažinti verslo liudijimo kainą iki 1 euro. Už verslo liudijimus mažiau mokės ateinančios auklės ir neįgaliuosius slaugantys asmenys, taip pat tie, kurie užsiima gyvūnų kirpimo bei naminių gyvūnėlių veisimo veikla, keraminių buities gaminių bei dirbinių gamybos, žuvų, mėsos ir jų gaminių rūkymu bei kitomis veiklomis užsiimantys verslininkai.

Kompensuojamos darbo vietos steigimo išlaidos

Dalinai kompensuojamos vidutinės, mažos ir labai mažos įmonės darbo vietos steigimo išlaidos, jei visu etatu įdarbinamas Kupiškio rajone registruotas asmuo IR sukurta darbo vieta bus išlaikyta ne trumpiau kaip 36 mėnesius, o per šį laikotarpį darbuotojų skaičius įmonėje nesumažės.

Išlaidų techninei įrangai kompensavimas

Išlaidų, patirtų naujiems įrenginiams, įrangos, techninės pagalbos priemonėms (neįgaliesiems) ir kitoms darbo priemonėms, priskirtinoms ilgalaikiam materialiajam turtui (vertė didesnė nei 500 eurų), reikalingoms darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, pirkti, montuoti ir pritaikyti, kompensacijai skiriama iki 3000 eurų už vieną įsteigtą darbo vietą, bet ne daugiau kaip 6000 eurų vienai įmonei per kalendorinius metus.

Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimas

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų patirtas išlaidas (finansavimo paramos rūšių išlaidos yra tinkamos, jei jos patirtos per pastarųjų 18 mėnesių, skaičiuojant iki paraiškos pateikimo paramai gauti dienos).

Kupiškio rajono savivaldybė kompensuoja:

  1. Įmonės įregistravimo ir su įmonės įsteigimu susijusias išlaidas – registracijos mokesčius VĮ Registrų centrui, notarui ir kitas steigimo  išlaidas –  iki 80 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 250 eurų.
  2. Nekilnojamojo turto, privačios žemės Kupiškio rajono savivaldybėje, įrangos, įrenginių nuomos išlaidas – iki 80 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau  kaip 1500 eurų pirmais įmonės veiklos metais ir ne daugiau  kaip 750 eurų antrais ir tolesniais įmonės metais.
  3. Palūkanų kompensavimas už paskolas, gaunamas verslo plėtrai, plėtros projektams įgyvendinti – iki 50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip iki 1000 eurų.
  4. 4. Verslo planų, investicinių projektų ir paraiškų gauti finansinę paramą iš kitų fondų rengimo išlaidų – iki 50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 eurų.
  5. Teritorijų planavimo dokumentų ir techninių projektų, susijusių su verslo plėtra, parengimo išlaidų – iki 50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 1500 eurų.
  6. Įrangos, įrankių, baldų ar kitų prekių įsigijimo išlaidų, steigiant arba plečiant veiklą – iki 50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 2500 eurų.
  7. Elektroninės parduotuvės kūrimo, atnaujinimo  – iki 50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 eurų.
  8. Dalyvavimo respublikinėse ir tarptautinėse parodose, kuriose pristatoma gaminama produkcija – iki 50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 eurų.
  9. Europos Sąjungos ir kitų fondų bei programų finansuojamų priemonių įgyvendinimo privalomojo nuosavo įnašo – ne daugiau kaip 1000 eurų privalomojo nuosavo įnašo, nurodyto projekto finansavimo sutartyje, bet ne daugiau nei būtinas privalomasis įnašas.

Susidomėjai? Dėl verslo kūrimo pasikonsultuok su:
Verslumo ugdymo ir verslumo skatinimo specialistu