Edukacija

Kupiškio r. savivaldybėje  veikia 2 gimnazijos (Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus, Subačiaus), Kupiškio  Povilo Matulionio progimnazija, Alizavos pagrindinė mokykla,  Rudilių Jono Laužiko universalus-daugiafunkcis centras, 3 vaikų lopšeliai-darželiai (,,Saulutė“, ,,Obelėlė“, Subačiaus vaikų lopšelis-darželis), bendrojo ugdymo mokykla ,,Varpelis“ (su lavinamosiomis klasėmis specialiųjų poreikių vaikams), Meno mokykla, Kūno kultūros ir sporto centras, Švietimo pagalbos tarnyba, 8 vaikų dienos centrai: Šimonyse, Alizavoje, Skapiškyje, Šepetoje, Kupiškyje ir jo skyriai Noriūnuose, Subačiuje, Adomynėje, Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras ir 5  padaliniai, Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir 16  padalinių,  Kupiškio etnografijos muziejus ir 3 filialai (A. Petrausko muziejus ir Uoginių kaimo amatų centras, V. Šleivytės paveikslų galerija, Laukminiškių kaimo muziejus), Jaunimo centras.

Neformalusis ugdymas

Siekiant ugdyti perspektyvius kupiškėnus, būtina skatinti vaikus ir jaunimą užsiimti papildoma veikla, todėl Kupiškyje plečiasi neformaliojo ugdymo pasiūla, vis didėja tėvų ir vaikų noras įsitraukti į naujas veiklas.

Finansuojant neformaliojo vaikų švietimo programas prioritetas teikiamas STEAM krypties NVŠ programoms, skatinančioms gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentines veiklas.

770 (51 proc.) Mokinių, lankančių neformaliojo vaikų švietimo programas, finansuojamas ES lėšomis 2023 m.

1122 (81,3 proc.) Mokinių, dalyvaujančių 2023 m. neformaliojo ugdymo programų veiklose

8 Vaikų dienos centrai

Socialinis saugumas

Kupiškio rajone didelis dėmesys skiriamas socialinio saugumo užtikrinimui ir pažeidžiamiausių žmonių apsaugai organizuojant bei teikiant įvairias paslaugas pagal gyventojų poreikius.

Įsteigti 9  vaikų dienos centrai, globos įstaigos.

Kupiškio rajone veikia Bendruomeniniai šeimos namai, Krizių centas, Savarankiško gyvenimo namai, kuriuose teikiama nemokama psichologinė ir socialinė pagalba šeimoms ar  asmenims, išgyvenantiems įvairias krizes ar neigiamas emocines patirtis.  Užtikrinamas neįgaliųjų, skurstančių ir gausių šeimų socialinis saugumas vykdant įvairias programas.  

Teikiamos pagalbos į namus paslaugos (senyvo amžiaus asmenims), būsto pritaikymas neįgaliesiems.

Socialinis saugumas –  pamatinė vertybė, kuriai mūsų rajone skiriamas didelis dėmesys. Informaciją apie paslaugas galima rasti  Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Nekilnojamasis turtas

Kupiškyje nekilnojamojo  turto kainos yra palankios, kad susikurtumėte jaukius namus. Savo svajonę įsigyti nuosavą būstą paversti realia galėsite daug greičiau, o namai, darbas ir darželis bus kelių kilometrų atstumu. Kamščius galėsite iškeisti į laiką su šeima nuostabios gamtos apsuptyje ar prie Kupiškio marių, ketvirto pagal dydį dirbtinio tvenkinio Lietuvoje.  

 

Norite įsigyti būstą? Pradėkite paieškas dabar!

Laisvalaikis

Žaliajame Kupiškyje būtų keista neišnaudoti gamtos laisvalaikiui ir pramogoms. Todėl laisvalaikiu galima pasinerti į gamtą.

Sportas

    Kupiškio rajono savivaldybė remia sporto renginius, sporto organizacijas ir tam yra numačiusi specialų sporto finansavimo fondą. 2022 metais sporto klubams remti skirta 18 500 eurų. 

    Siekiant skatinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų sportinę saviraišką, užtikrinti sveikatinimo ir sportinės veiklos paslaugų plėtrą, neįgaliųjų integraciją per sportą, įrengtos multifunkcinės sporto aikštelės Subačiuje, Šimonyse, Alizavoje, aktyvaus poilsio zona prie Kupiškio marių ir  miesto gyvenamuosiuose rajonuose. Nuolat atnaujinami švietimo įstaigų stadionai, sutvarkytos sporto salės.

     Kupiškio miesto stadione visi norintys nemokamai gali žaisti lauko tenisą, futbolą, krepšinį, parko tinklinį.

     Kupiškio rajono seniūnijose dirba sporto instruktoriai.

     Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centre rajono vaikai gali lankyti 6 sporto šakų užsiėmimus. Virš 200 vaikų kasmet sportuoja futbolo, imtynių, irklavimo, krepšinio, lengvosios atletikos, stalo teniso užsiėmimuose.

     Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro patalpose įsikūrė Lietuviško ritinio RIPKOS muziejus.

     Rajone veikia 9 sporto klubų.

Kupiškis garsus techninių sporto šakų renginiais:

  • vandens formulių F2 pasaulio čempionato etapas;
  • vandens motociklų UIM Baltijos šalių taurės varžybos;
  • Lietuvos automobilių slalomo čempionato etapai;
  • Automobilių CROSS COUNTRY čempionato etapai;
  • automobilių bekelės čempionatai.

Kupiškio mariose jau 26 metus vyksta buriavimo Kupiškio marių regata, 9 metus marias skrodžia irklavimo ilgo nuotolio regata, marių paplūdimyje vyksta moterų ir vyrų Lietuvos paplūdimio futbolo čempionatai, kasmet rengiamos lietuviško ritinio („RIPKOS“) varžybos.

2022 m. Kupiškyje vyko Lietuvos ARMLIFTINGO čempionatas, kurio metu pasiektas pritūpimo su savo svorio stanga per 1 minutę GINESO rekordas.

2021m.

Įrengti/atnaujinti 5 sporto aikštynai

15000€

Per metus skiriama sporto projektams

10

Sporto klubų

Bendruomeninė veikla ir savanorystė

Bendruomeninė veikla ir savanorystė padeda ne tik susirasti bendraminčių ir įsilieti į vietos gyvenimą, bet ir suteikia galimybę užsiimti socialiai atsakinga veikla. Gali rinktis daugiau nei iš 100 organizacijų.

Sporto srities organizacijos
Švietimo ir tarptautinio bendradarbiavimo
srities organizacijų
Jaunimo ir kultūros srities organizacijos
Socialinės ir sveikatos srities organizacijos

Jaunimas

Kupiškio rajone vykdomas atvirasis darbas su jaunimu. Veikia: Kupiškio jaunimo centras, Alizavos jaunimo centras „ALSJA“ (NVO)Subačiaus atviroji jaunimo erdvė. Skapiškio miestelyje veiklą pradėjo NVO Jaunimo Skopas. Atvirasis darbas su jaunimu – tai tokia darbo su jaunimu forma, kuria siekiama visiems jauniems žmonėms, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, suteikti galimybes saugiai leisti laisvalaikį, užsiimti juos dominančia veikla, o esant poreikiui – padedant kompetentingiems jaunimo darbuotojams, spręsti kasdienybėje kylančius iššūkius ir klausimus.

Kupiškio rajone vykdomas mobilusis darbas su jaunimu. Mobilusis darbas su jaunimu – tai viena iš darbo su jaunimu formų, paremta vykdomų veiklų lankstumu ir mobilumu, nukreipta į kiekvieną jauną žmogų bei sudaranti sąlygas dalyvauti veiklose, kurios vykdomos atsižvelgiant į jauno žmogaus poreikius jo gyvenamoje aplinkoje. Mobiliojo darbo su jaunimu komanda kartą per savaitę vyksta į 4 seniūnijas: Kupiškio rajono Subačiaus seniūniją, Kupiškio rajono Skapiškio seniūniją, Kupiškio rajono Rudilių seniūniją ir Kupiškio rajono Šimonių seniūniją.

Savanorystė

Kupiškio rajone jaunimas turi galimybę ne tik atlikti trumpalaikę savanorystę (savanorius priimančių organizacijų sąrašas), bet ir dalyvauti Jaunimo savanoriškos tarnybos programoje. Jaunimo savanoriška tarnyba, tai intensyvi 6 mėn. trukmės savanorystės programa, skirta jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m. Programos metu jaunuoliai ne mažiau kaip 35 val. per mėnesį savanoriauja pasirinktoje akredituotoje savanorius priimančioje organizacijoje (akredituotų organizacijų sąrašas), o ją baigę gauna pažymėjimą, suteikiantį 0,25 balo stojant į pirmosios pakopos studijas. Jaunuoliai savanorystės vietas dažniausiai renkasi meno ir kultūros srityse.

Kodėl verta savanoriauti? Kas motyvuoja aukoti savo laiką kitiems, naujai veiklai? Naujos pažintys, naujos patirtys, turiningai praleistas laikas <...>. Skaitykite interviu su Jaunimo savanoriškos tarnybos programą baigusia Indre Samulionyte.

Kultūra

Kupiškio mieste ir rajone gausu kompleksiškai sutvarkytų erdvių, pritaikytų vietos bendruomenių laisvalaikiui ir poilsiui. Vyksta tradiciniai, respublikiniai, tarptautiniai renginiai, įgyvendinami įvairūs kūrybiniai projektai. Kultūros įstaigos aktyviai dalyvauja bendruomenių socialiniame gyvenime kaip edukacijos, kūrybinių industrijų ir meno katalizatoriai. Kasmet organizuojami įvairūs festivaliai, konkursai, mėgėjų meno kolektyvų renginiai, švenčiamos kalendorinės ir valstybinės šventės, populiarinamos senosios kultūros tradicijos, papročiai. Atnaujintas etnografinis vadinimas „Trėjos kupiškėnų vesėlios“, kurį  šiuo metu vaidina folklorinis ansamblis „Kupkėmis“.

Jeigu norisi užsiimti kultūrine veikla, prisijungti prie teatro, choro, šokių ar folkloro grupės, rajone veikia 38 meno mėgėjų kolektyvai.