Investicijos į materialųjį turtą 61,4 proc.

Tenkančios vienam gyventojui 2013–2020 m. Tai didžiausias rodiklis iš visų apskrities savivaldybių

Siekiant pritraukti investicijas, stengiamasi sutvarkyti miesto infrastruktūrą. Rekonstruota centrinė Kupiškio miesto dalis – Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštė, nuolat gerinama gatvių, kelių infrastruktūra. Mieste iš 126 esamų daugiabučių namų renovuoti arba renovuojama 42,86 proc. namų.

              Kupiškio rajone rūpinamasi tinkamu teritorijų, gatvių apšvietimu: keičiamos lempos, taisomi sugedę šviestuvai. Atnaujintas apšvietimas visame Kupiškio mieste, dabartinio naudojimo šviestuvus pakeičiant naujais LED šviestuvais. 

              Jei norite investuoti Kupiškio rajone, Savivaldybė pasiryžusi padėti kiekvienam investuotojui, kuris prisidės prie darbo vietų kūrimo ir aplinkos gerinimo Kupiškyje.

 Savivaldybė suformavo, o NŽT aukciono būdu išnuomavo investuotojams 5 sklypus,  daugiau kaip 20 ha. Su investuotojais pasirašytos investicijų sutartys. Savivaldybė potencialiems investuotojams siūlo šiuos sklypus:

Informacija apie žemės sklypus, skirtus investuotojams